Zon Jongen Meisje

Kalender, OuderABC en schoolgids

Wij vinden goede communicatie met ouders erg belangrijk! De basisschooltijd is immers een belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor ouders.

We werken daarom met de volgende documenten:

  • een kalender met hierin alle vrije dagen, afwijkende schooltijden en activiteiten

  • een OuderABC met daarin op alfabetische volgorde onze belangrijkste praktische informatie

  • een schoolgids met daarin alle informatie over onze school.

U treft alle drie de documenten onderstaand aan.

Kalender 2023-2024, versie 11 december 2023

OuderABC voor nieuwe ouders, versie 10 juli 2023

Schoolgids 2023-2024, versie 30-11-2023

Onze schoolgids bevat nu helaas vrijwel alleen tekst. We werken aan een mooie, nieuwe vormgeving met actuele foto's. Dit doen we samen met een professioneel vormgeefster.