POM

POM

POM DE BRON

Beste ouder(s)/verzorger(s),

In de maand november bent u in de gelegenheid geweest om via een online onderzoek uw mening te geven over de school. 60 % van de ouders/verzorgers hebben de vragenlijst ingevuld. We willen u allen hartelijk bedanken voor het feit dat u de moeite heeft genomen om deze enquête in te vullen.

De leerlingen van groep 6,7,8 hebben ook een vragenlijst ingevuld. De uitkomsten van het ouder- en leerlingenonderzoek zijn terug te lezen op de website van de school. In grote lijnen komt naar voren dat ouders en leerlingen tevreden zijn over De Bron en het onderwijs dat er wordt gegeven. Ouders geven de school het rapportcijfer 8,2 en leerlingen een 8,6. Het is plezierig te lezen dat u activiteiten en kwaliteiten van het team zo weet te waarderen. Ouders en leerlingen hebben ons ook een groot aantal tips aangereikt; dat vinden we nuttig. Een school is immers een lerende organisatie en wil altijd verbeteren waar dat nodig en mogelijk is.

De teamleden en de directeur hebben ook vragenlijsten ingevuld. Zo kunnen we onder andere volgen hoe het staat met de teamcultuur, de arbeidsomstandigheden en de betrokkenheid van het team. De uitkomsten van het onderzoek bespreken we in het team en met de MR. We vergelijken de uitkomsten van 2015 met die vorige afname in 2014 om te zien hoe we gegroeid zijn. Met de punten waar we nog niet tevreden over zijn, gaan we aan de slag. We zullen u van de voortgang van deze acties op de hoogte houden via onze nieuwsbrief.

Het onderzoek is uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Stichting Edudat. Zij

heeft de uitkomsten van het onderzoek voorzien van conclusies en aandachtspunten voor De Bron. Onderstaand treft u daarvan een samenvatting aan, opgesteld door Edudat.

Mochten er na het lezen van de samenvatting of de uitkomsten van het ouder- en leerlingenonderzoek nog vragen zijn, dan kunt u met mij contact opnemen. U kunt hiervoor ook terecht bij de MR leden Matty van Sloten (voorzitter en ouder), Annelies Polderman (ouder) , Elisabeth Smaal (teamlid) of Rilana Beffers (teamlid).

Met vriendelijke groet,

Directeur en team De Bron

Onderzoek van de Primair Onderwijs Monitor (POM)

In november 2015 is bij 54 basisscholen in ’s-Hertogenbosch, Vught, Rosmalen, Vlijmen de Primair Onderwijs Monitor (POM). De monitor bestaat uit vragenlijsten voor de ouders, leerlingen, het team en de directeur. Via de vragenlijsten krijgen we zicht op de tevredenheid ouders, bevlogenheid  van leerlingen en leerkrachten en de teameffectiviteit. Dit inzicht wordt afgeleid op basis van stellingen af te nemen bij ouders, leerlingen en het team.

De stellingen voor ouders gaan over informatie, contact, samenwerking, vakbekwaamheid, veiligheid. Voorbeelden van stellingen zijn: “Ik ben tevreden over de vakbekwaamheid van de leerkrachten? Ik ben tevreden over de informatie over wat er op school gebeurt?”.

De stellingen voor leerlingen gaan over veiligheid, zelfvertrouwen, binding, informatie. Voorbeelden van stellingen zijn: “Wat ik leer is nieuw en leuk; Ik kan het goed vinden met de juf of meester.”

 

Samenvatting ouder- en leerling tevredenheid

Ouders geven de school het rapportcijfer 8,2. Dit hoge cijfer wordt in belangrijke mate verklaard doordat ouders zeer tevreden zijn over wat het kind leert op school en over de informatie die ouders krijgen over wat er op school gebeurt. De meeste ouders zijn tevreden over de informatie die ze krijgen over het kind. Ze beoordelen de vakbekwaamheid van de leerkracht met een 8,2 (normgroep is 7,7) en leerkrachten hebben een goed beeld van het kind. Het kind wordt in de ogen van ouders voldoende uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen.

Ouders zijn zeer tevreden over de manier waarop het team omgaat met ongewenst gedrag en pestgedrag. Ouders laten weten dat hun kind met plezier naar school gaat. Ze drukken dat uit met een 9,2.

Ouders zijn tevreden over partnerschap met het team: ze voelen zich gehoord, klachten worden serieus genomen en ze voelen zich welkom.

Ouders waarvan kinderen gebruik maken van Tussen Schoolse Opvang (TSO), beoordelen de TSO met een score van 7,6.

 

Leerlingen geven de school het rapportcijfer 8,6. Dit hoge cijfer wordt vooral verklaard doordat leerlingen tevreden zijn over wat ze leren op school en hoe goed de juf of meester helpt als dat nodig is.

Leerlingen verkeren in een flow. Het team blijkt goed in staat het motiveringsproces van leerlingen te faciliteren. Leerlingen ervaren voldoende sociale steun, de behoefte aan autonomie wordt bevredigd, er is voldoende afwisseling. Leerlingen voelen zich competent en hebben zelfvertrouwen.

 

Aandachtspunten:

Sommige leerlingen lijken minder bevlogen (gaan niet graag naar school, ervaren onvoldoende afwisseling, onvoldoende zelfvertrouwen).

Ruim 10 % van de ouders is ontevreden over de informatie die ze krijgen over hun kind.

Stichting Edudat

Drs. C.W.M. van der Burgt / registerpsycholoog NIP / arbeid en organisatie

 

Hieronder kunt u de resultaten van de tevredenheidspeilingen downloaden.

 

https://cdn1.bsdebron.nl/uploads/Editor/pom-2015-leerlingen-bron.xlsx

https://cdn1.bsdebron.nl/uploads/Editor/pom-2015-ouders-bron.xlsx