Zon Jongen Meisje

Schoolinfo

Wie zijn wij?

De Bron is een christelijke school. Wij leren de kinderen de christelijke normen en waarden, maar hebben respect en aandacht voor ieders levensovertuiging.

Samen met onze buren, Montessorischool Merlijn en het Kinderspeelkasteel, vormen wij het Kindcentrum Maaspoort. Gezamenlijk bieden wij kinderen van 0 tot 13 jaar een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn aan.

Waar staan wij voor?

Overzicht en onderlinge betrokkenheid

De Bron is klein en overzichtelijk waardoor kinderen, ouders en team elkaar kennen en betrokken zijn. De communicatie is laagdrempelig en de informatievoorziening goed.

Veilig schoolklimaat en plezier in school

We streven er naar dat de kinderen zich bij ons veilig voelen en met plezier naar school gaan. Dit doen we door de kinderen serieus te nemen, o.a. via onze leerlingenraad, en door duidelijke gedragsregels te hanteren.  Ook leiden we elk jaar een aantal kinderen uit de groepen 7 en 8 op tot mediator om bij kleine conflicten te bemiddelen.

Werken aan zelfvertrouwen en sociale weerbaarheid

Wij besteden veel aandacht aan het werken aan zelfvertrouwen en sociale weerbaarheid. Dit doen we niet op een vast tijdstip in de week, maar steeds als er bij individuele kinderen of in de groep zaken spelen. We gebruiken hiervoor de Fidesmethode. Fides staat voor geloof en vertrouwen van een kind in zichzelf.  Hiernaast proberen we alle leerlingen van groep 7 een weerbaarheidstraining te geven. Voor kinderen die opvallen door te bescheiden of te dominant gedrag, verzorgen we extra sociale vaardigheidstrainingen.

Aandacht en zorg voor elk kind

Wij geven elk kind zo veel mogelijk aandacht en zo goed mogelijke zorg. Hier starten we al mee een paar weken voordat uw kind bij ons instroomt. We beginnen met een introductie voor u en uw kind. Daarna volgen we uw kind met ons leerlingvolgsysteem en hebben we met u contact tijdens persoonlijke afspraken en via onze rapporten. Voor kinderen die meer zorg nodig hebben, beschikken we over Remedial Teaching. Daarnaast maken wij gebruik van hulp van externen om kinderen die extra hulp nodig hebben op maat te helpen. 

Zelfstandigheid bevorderend onderwijs op maat

We hanteren een onderwijsmodel met behulp waarvan de kinderen zelfstandig leren spelen, denken en werken. Dit model heet het GIP-model. Het kent vaste structuren, ritmes en hulpmiddelen, waardoor kinderen van jongs af aan weten waar ze aan toe zijn en houvast hebben om te plannen.  Eén element van het GIP-model is de getrapte instructie, waardoor elk kind net zo veel uitleg krijgt als het nodig heeft. Hierdoor bieden we onderwijs op maat. Hierbij gebruiken we moderne methodes en hulpmiddelen, zoals digiborden, touchscreens, ipads & tablets.

Sportactieve school, cultuur en techniek

De Bron besteedt veel aandacht aan sport, cultuur en techniek.

Ons sportaanbod voorziet er in dat kinderen vaak en op verschillende manieren bewegen onder professionele begeleiding van een vakleerkracht en kennismaken met sportverenigingen.

Op cultureel vlak bieden wij een programma aan dat varieert van creatieve lessen tot het bezoeken van theatervoorstellingen en het maken van excursies. Sinds drie jaar geven we extra muzieklessen onder professionele begeleiding van een vakleerkracht

Techniek heeft bij ons een structurele en geïntegreerde plek in ons onderwijs. De kinderen krijgen technieklessen, doorlopen techniekcircuits, ontvangen gastsprekers en bezoeken bedrijven.

Wat bieden wij?

Wij bieden u en uw kind een basisschoolperiode met sfeer, aandacht en kwaliteit. Samen met u, bereiden wij uw kind voor op een volwaardige deelname aan onze multiculturele samenleving. Dit doen we door intensief te werken aan een brede ontwikkeling van uw kind.