Zon Jongen Meisje

De Bron in het kort

Wie zijn we?

De Bron is een christelijke school. We leren de kinderen de christelijke normen en waarden, maar hebben respect en aandacht voor andere levensovertuigingen.

Samen met onze buren, Montessorischool Merlijn en Partou, vormen we het Kindcentrum Maaspoort. We bieden de kinderen van 0 tot 13 jaar een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn aan.

Waar staan we voor?

De Bron staat voor:

Onderlinge betrokkenheid en korte communicatielijnen

De Bron is klein en overzichtelijk waardoor kinderen, ouders en team elkaar kennen en bij elkaar betrokken zijn. Hierdoor zijn de communicatielijnen kort.

Veilig schoolklimaat en plezier in school

We willen graag dat de kinderen zich veilig voelen en met plezier naar school gaan. Daarom nemen we de kinderen serieus. We hebben een leerlingenraad die mee mag denken en praten. Ook leiden we elk jaar kinderen tot mediator op om bij kleine conflicten te bemiddelen.

Werken aan zelfvertrouwen en sociale weerbaarheid

We besteden veel aandacht aan het werken aan zelfvertrouwen en sociale weerbaarheid. Dit doen we door het gebruik van de methode Kwink, een methode voor sociaal-emotioneel leren. Ook krijgen alle kinderen vanaf groep 1 burgerschapsonderwijs en geven we alle leerlingen van groep 6 een weerbaarheidstraining.

Aandacht en zorg voor elk kind

We geven elk kind zo veel mogelijk aandacht en zo goed mogelijke zorg. Hier starten we al mee een paar maanden voordat uw kind bij ons instroomt. Daarna volgen we uw kind met ons leerlingvolgsysteem en voeren we met u regelmatig gesprekken. Voor kinderen die meer zorg nodig hebben, beschikken we over extra onderwijsondersteuners.

Zelfstandigheid bevorderend onderwijs op maat

We werken met een organisatie- en instructiemodel, waarmee de kinderen zelfstandig leren spelen, denken en werken. Deze modellen kennen vaste structuren, ritmes en hulpmiddelen. Hierdoor weten kinderen van jongs af aan waar ze aan toe zijn en hebben ze houvast om te plannen. Bovendien krijgt elk kind de aandacht die nodig is. Onderwijs op maat dus. Hierbij gebruiken we moderne methodes en hulpmiddelen, zoals digiborden en chromebooks.

Sport, cultuur en techniek

We besteden veel aandacht aan sport, cultuur en techniek. We laten kinderen vaak en op verschillende manieren bewegen en kennismaken met sportverenigingen. Ook bieden we veel culturele activiteiten aan zoals de Bossche cultuur- en leesroute, crealessen en excursies. Op tehniekgebeid werken we met methodes waarmee we wetenschap & technologie geven en organiseren we techniekcircuits.

Wat bieden we?

We bieden uw kind een basisschoolperiode met sfeer, aandacht en kwaliteit! Met optimale ontwikkelingskansen voor uw kind, zodat het een positieve en actieve bijdrage kan leveren aan de huidige en toekostige samenleving. Daarvoor bieden we een passend aanbod met de ondersteuningsbehoeften van uw kind als uitgangspunt. Een aanbod dat zich richt op de kerncompetenties (rekenen, taal en lezen), maar ook op sociale competenties, waaronder burgerschap en toekomstigerichte vaardigheden. Kortom, goed onderwijs voor elk kind!

Nieuwsgierig?

U bent van harte welkom voor een persoonlijke kennismaking en een rondleiding! De directeur maakt graag tijd voor u vrij. We hopen u en uw kind(eren) snel op De Bron te zien!